Rezervácia ubytovania

Kontaktné údaje
tel.: +421 - 45 - 544 11 22, 544 11 23, 544 11 24
rezervácie ubytovania: +421 - 45 - 5300026
fax: +421 - 45 - 544 28 83
e-mail: rezervacie@hotelkaskady.sk
Rezervácia na meno/firmu
Adresa
IČO
IČ DPH
Objednal
Meno/priezvisko
Telefón/Mobil
Fax
E-mail
Dátum príchodu          
Predpokladaný čas príchodu   hod.
Dátum odchodu          
Počet osôb     z toho detí    
Dátumy narodenia detí
Typ ubytovania
Extra služby
Pobytový balík
Spôsob platby
Poznámka