Klubová karta na meno GOLD VIP CLUB

Ročný poplatok za kartu je 500 €. Poplatok nie je kredit.
Neubytovaným hosťom s kartou GOLD VIP CLUB poskytujeme služby Wellness & Spa aj počas sviatkov a prázdnin. Nie je potrebná rezervácia vopred na bazény a Exclusive Spa. Bonusosm sú pozvánky na podujatia, koncerty a rôzne akcie.

Predložením karty využívate služby za výhodnejšie ceny:

 • 20 % zľava na wellness služby,
 • 20 % zľava na stravovacie služby,
 • 20 % zľava na ubytovacie služby.

Zľavovú kartu GOLD a klubovú kartu GOLD VIP CLUB si môžete kúpiť na wellness recepcii.
Vaša karta môže slúžiť aj ako platobná karta v našom hoteli. Stačí, ak si na kartu vložíte ľubovoľnú sumu (kredit). Pri využívaní služieb platíte priamo touto kartou, z ktorej sa vám budú účtovať využité služby so zľavou. V prípade ukončenia platnosti karty si kredit môžete čerpať naďalej, ale bez možnosti uplatnenia zľavy. Zľavu si môžete uplatniť až po zaplatení ďalšieho ročného poplatku za kartu.

Kto môže využívať služby?
GOLD – poskytované služby so zľavou môže využívať držiteľ zľavovej karty GOLD a maximálne 1 osoba.
GOLD VIP CLUB – poskytované služby so zľavou môže využívať majiteľ klubovej karty GOLD VIP CLUB a maximálne 1 osoba.

Všeobecné podmienky

 • kartu si môžete zakúpiť na wellness recepcii,
 • svojím podpisom v registračnom formulári vyjadrujete svoj súhlas so Všeobecnými podmienkami a pravidlami poskytovania služieb,
 • využívanie služieb na zľavu je obmedzené počtom osôb. Zľavu poskytujeme pre maximálne 2 osoby,
 • v prípade, ak si na kartu vložíte kredit, je potrebné služby touto kartou uhrádzať hneď po ich čerpaní v reštaurácii, Original Restaurant & Wine Bar, Lobby bare a Wellness & Spa;
 • účty, ktoré sú pripísané na hotelovú izbu, nie je z technických dôvodov možné uhradiť touto kartou,
 • zľava sa nevzťahuje na tabak a tabakové výrobky,
 • vstup do Exclusive Spa je povolený len pre hostí od 12 rokov, z kapacitných dôvodov si prosím služby zarezervujte vopred.
 • Hotel si vyhradzuje právo na zmenu cien poskytovaných služieb
 • Wellness služby si, prosím, objednajte vopred osobne na recepcii Spa & Wellness, telefonicky na čísle 045 530 00 44; 530 00 04 alebo mailom na adrese wellnessrecepcia@hotelkaskady.sk.

Dôležité upozornenie:

 • Poskytnutím  osobných údajov  súhlasím s ich použitím za účelom registrácie na Klubovú a/ alebo Zľavovú kartu. Hotel & Spa Resort Kaskady bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
 • Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: generalmanager@hotelkaskady.sk
 • Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Hotel & Spa Resort Kaskady
 • Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
 • Doba uchovávania osobných údajov: 1 rok

Práva Poskytovateľa osobných údajov:

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese: generalmanager@hotelkaskady.sk
 • Poskytovateľ má právo požadovať od Hotel & Spa Resort Kaskady prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
 • Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.
WordPress Image Lightbox Plugin