Výhody a benefity práce na Kaskadach

 •  Práca v úspešnej spoločnosti, ktorá je na trhu už viac ako 14 rokov,
 •  Doprava do práce a z práce zo stanice BB a Sliač,
 • Karta MULTISPORT,
 • Zamestnanecká ubytovňa,
 • Zamestnanecká strava,
 • Pracovné oblečenie a jeho čistenie,
 • Ostatné nepeňažné benefity,
 • Možnosť pracovného postupu.

KUCHÁR / KUCHÁRKA

Náplň práce, právomoci a zodpovednosť:

 • príprava jedál teplej a studenej kuchyne a zodpovednosť za ich kvalitu,
 • dodržiavanie technologických postupov prípravy jedál a hmotnosti surovín podľa platných kalkulácií,
 • navrhuje doplňovanie príručných skladov, dodržiava postupy spracovania a skladovania mäsa a iných potravín.

CHEF DE RANGE / HLAVNÝ ČAŠNÍK

Náplň práce, právomoci a zodpovednosť:

 • obsluha hostí pri raňajkách, obedoch a večeriach a v ostatných odbytových strediskách podľa doby prevádzky,
 • koordinácia zamestnancov na pracovisku počas smeny,
 • účtovanie cien, zodpovednosť za chod strediska,
 • stará sa o spokojnosť hostí.

ČAŠNÍK / ČAŠNÍČKA

Náplň práce, právomoci a zodpovednosť:

 • bezprostredný výkon realizácie obchodnej činnosti, t.j. obsluha hostí pri raňajkách, obedoch a večeriach a v ostatných odbytových strediskách podľa doby prevádzky,
 • stará o spokojnosť hostí,
 • dodržiava štandardné postupy obsluhy a poskytuje služby tak, ako sú stanovené štandardami pre odbytové stredisko,
 • pracuje sa so systémom BlueGastro.

CHYŽNÁ

Náplň práce, právomoci a zodpovednosť:

 • upratuje a udržiava poriadok a čistotu v izbách a v iných hotelových priestoroch,
 • dáva si záležať na detailoch tak, aby čistota a vzhľad izieb zodpovedal hotelovým štandardom,
 • pracuje sa na 8 hod. pracovné zmeny, len cez deň (8:00 – 16:30, nedele a sviatky 9:00 – 17:30).

RECEPČNÁ WELLNESS & SPA

(práca na dohodu)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosť:

 • rezervácie procedúr telefonicky alebo e-mailom,
 • podpora predaja produktov,
 • rezervácie vstupov do bazéna, wellness,
 • práca s pokladňou,
 • komunikácia so zákazníkmi (aj v cudzom jazyku).

SKLADOVÝ MANIPULANT

Náplň práce, právomoci a zodpovednosť:

 • zodpovedá za plynulé zásobovanie tovarom a materiálom, za jeho preberanie po stránke kvalitatívnej i kvantitatívnej, za dopravu a prebierku tovarov, za správne a prehľadné uskladnenie tovaru a materiálu,
 • zodpovedá za zabezpečenie skladových priestorov proti vlámaniu alebo odcudzeniu zásob a materiálu,
 • sleduje záručné lehoty tovarov a potravín a ich zdravotnú nezávadnosť,
 • spolupracuje pri mesačných, kontrolných a revíznych inventúrach,
 • je plne zodpovedný za škody a manká vzniknuté nedodržaním predpisov o skladových zásobách.

JUNIOR ÚČTOVNÍK

Náplň práce, právomoci a zodpovednosť:

 • vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva,
 • pripravovanie účtovných a štatistických výkazov, účtovných závierok, zúčtovaní a daňových priznaní,
 • účtovanie rôznych typov položiek (bankové výpisy, interné doklady, odberateľské a dodávateľské faktúry a pod.),
 • posudzovanie správnosti uzatvorených zmlúv, faktúr z daňového a účtovného hľadiska,
 • vypracovávanie pravidelných mesačných, štvrťročných a ročných uzávierok a príprava podkladov pre Štatistický úrad.

 

V prípade záujmu o viac informácií a niektorú pozíciu pošli svoj životopis
mailom na hrmanager@hotelkaskady.sk alebo 0905 898 365.

WordPress Image Lightbox Plugin