Spoločensky zodpovedné Kaskady

Spoločensky zodpovedné Kaskady

Uvedomujeme si našu zodpovednosť, ktorú ako významný podnikateľský subjekt v regióne máme.

Spoločensky zodpovedné Kaskady
Našim krédom je správať sa tak, aby sme prispievali k udržateľnému ekonomickému rozvoju, k zlepšovaniu kvality života našich zamestnancov, ich rodín, miestnej komunity a spoločnosti ako celku.

Preto:

 • Sa venujeme sponzorstvu a charite. Spolupracujeme s Detskou fakultnou nemocnicou s poliklinikou Banská Bystrica, Domom dôchodcov v Sliači, Detským domovom v Radvani, s OZ Milan Štefánik, ktoré sa zaoberá vyučovaním hendikepovaných detí pod vedením skúsených inštruktorov a organizovaním benefičných podujatí.
 • Podporujeme rozvoj regiónu cez členstvo v miestnych organizáciách zameraných na rozvoj cestovného ruchu.
 • Staráme sa o svojich zamestnancov (zabezpečenie dopravy, zdravia a bezpečnosti zamestnancov, zabezpečovanie ich ďalšieho rozvoja).
 • Dávame šancu mladým absolventom začať u nás svoju kariéru. Tí najlepší majú možnosť kariérneho rastu a vypracovať sa na manažérske pozície. Okrem toho spolupracujeme so strednými odbornými školami, ktorých žiaci u nás absolvujú svoju prax.
 • Pomáhame pracujúcej rómskej komunite z okolia, ktorá má záujem pracovať.
 • Sme ústretoví voči matkám s deťmi, ktorým prispôsobujeme pracovnú dobu (napr. polovičný pracovný úväzok).
 • Marketingové ciele sú v súlade s požiadavkami hostí. Naše marketingové aktivity nesľubujú zážitok, ktorý nevieme splniť.
 • Poctivo a včas hradíme svoje záväzky (miestne dane a poplatky, platenie odvodov za zamestnancov, dane z pridanej hodnoty) a prispievame tak na chod štátu.
 • Podporujeme mladé talenty: Podporujeme hviezdy zajtrajška. Dávame šancu nadaným mladým umelcom presadiť sa a zaujať. Môžete u nás vidieť talentovaných chalanov z Chilli Fellaz, neskutočnú Terezu Králikovú, skvelú Timeu Lacovú alebo dámy z Ukitas.
 • Ako profitujúce zariadenie prinášame do regiónu príjmy, pri poskytovaní služieb využívame služby miestnych dodávateľov.
 • Časť elektrickej energie si vyrábame sami vďaka vysoko účinnej kogeneračnej jednotke,
 • Disponujeme vlastnou čističkou odpadových vôd s 99 % účinnosťou a najmodernejšími lapačmi tukov.
 • Areál zavlažujeme dažďovou vodou.
 • Prijali sme opatrenia pri výmene uterákov a posteľnej bielizne.
 • Používame produkty bez sulfátov a parabénov.
 • Vodu čistíme technólogiou Duozon.
 • Vymenili sme plastové poháre za papierové.
 • Vybudovali sme nabíjacie stanice Tesla pre elektromobily.
 • Vymenili sme plastové slamky za recyklovateľné.
 • Zredukovali sme plastové galóny a zriadili sme pitné fontánky.
No items found.