Vernostný systém

Vernostný systém

Doprajte luxus vášmu zdraviu v exkluzívnom prostredí Wellness & Spa hotela Kaskady za výhodné ceny.

Vernostný systém

Doprajte luxus vášmu zdraviu v exkluzívnom prostredí Wellness & Spa hotela Kaskady za výhodné ceny. Aj pre vás sa stal Hotel & Spa Resort Kaskady životným štýlom a pravidelne využívate služby nášho hotela? Staňte sa držiteľom zľavovej karty alebo klubovej karty GOLD VIP CLUB.

Hosťom, ktorí sú držiteľmi našej klubovej, zľavovej alebo darčekovej karty, bude automaticky predĺžená doba platnosti karty o dobu, počas ktorej bude prevádzka hotela zatvorená.

Zľavovú kartu a klubovú kartu GOLD VIP CLUB si môžete kúpiť na wellness recepcii.

Vaša karta môže slúžiť aj ako platobná karta v našom hoteli. Stačí, ak si na kartu vložíte ľubovoľnú sumu (kredit). Pri využívaní služieb platíte priamo touto kartou, z ktorej sa vám budú účtovať využité služby so zľavou. V prípade ukončenia platnosti karty si kredit môžete čerpať ešte 1 mesiac po skončení platnosti, ale bez možnosti uplatnenia zľavy. Zľavu si môžete uplatniť až po zaplatení ďalšieho ročného poplatku za kartu.

Všeobecné podmienky

 • kartu si môžete zakúpiť na wellness recepcii,
 • svojím podpisom v registračnom formulári vyjadrujete svoj súhlas so Všeobecnými podmienkami a pravidlami poskytovania služieb,
 • využívanie služieb na zľavu je obmedzené počtom osôb,
 • v prípade, ak si na kartu vložíte kredit, je potrebné služby touto kartou uhrádzať hneď po ich čerpaní v reštaurácii, Original Restaurant & Wine Bar, Lobby bare a Wellness & Spa;
 • účty, ktoré sú pripísané na hotelovú izbu, nie je z technických dôvodov možné uhradiť touto kartou,
 • zľava sa nevzťahuje na tabak a tabakové výrobky,
 • vstup do GOLD SPA je povolený len pre hostí od 18 rokov, z kapacitných dôvodov si prosím služby zarezervujte vopred,
 • hotel si vyhradzuje právo na zmenu cien poskytovaných služieb,
 • wellness služby a procedúry si, prosím, objednajte vopred osobne na recepcii Spa & Wellness, telefonicky na čísle 045 530 00 44; 530 00 04 alebo mailom na adrese wellnessrecepcia@hotelkaskady.sk.

Dôležité upozornenie:

 • Poskytnutím  osobných údajov  súhlasím s ich použitím za účelom registrácie na Klubovú a/ alebo Zľavovú kartu. Hotel & Spa Resort Kaskady bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
 • Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: generalmanager@hotelkaskady.sk
 • Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Hotel & Spa Resort Kaskady
 • Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
 • Doba uchovávania osobných údajov: 1 rok

Práva Poskytovateľa osobných údajov:

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese: generalmanager@hotelkaskady.sk
 • Poskytovateľ má právo požadovať od Hotel & Spa Resort Kaskady prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
 • Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.
© Hotel & Spa Resort Kaskady