Výhody s vernostnými kartami

Výhody s vernostnými kartami

Doprajte luxus vášmu zdraviu v exkluzívnom prostredí Wellness & Spa hotela Kaskady za výhodné ceny.

InformácieBlog
17.12.2021
Kaskady
Výhody s vernostnými kartami

Doprajte luxus vášmu zdraviu v exkluzívnom prostredí Wellness & Spa hotela Kaskady za výhodné ceny. Aj pre vás sa stal Hotel & Spa Resort Kaskady životným štýlom a pravidelne využívate služby nášho hotela? Staňte sa držiteľom zľavovej karty.

Hosťom, ktorí sú držiteľmi našej zľavovej alebo darčekovej karty, bude automaticky predĺžená doba platnosti karty o dobu, počas ktorej bude prevádzka hotela zatvorená.

Zľavovú kartu si môžete kúpiť na wellness recepcii.

Vaša karta môže slúžiť aj ako platobná karta v našom hoteli. Stačí, ak si na kartu vložíte ľubovoľnú sumu (kredit). Pri využívaní služieb platíte priamo touto kartou, z ktorej sa vám budú účtovať využité služby so zľavou. V prípade ukončenia platnosti karty si kredit môžete čerpať ešte 1 mesiac po skončení platnosti, ale bez možnosti uplatnenia zľavy. Zľavu si môžete uplatniť až po zaplatení ďalšieho ročného poplatku za kartu.

Zľavová karta GOLD len s ubytovaním

 • 20% zľava na wellness služby
 • 15% zľava na stravovacie služby
 • 15% ubytovacie služby

Karta je spoplatnená jednorazovým ročným poplatok 500 €. Nie je to výška kreditu. Zľavy nie je možné kombinovať s inými zľavami.

Karta platí pre max. 4 osoby v jednom čase.

Zľavová karta SILVER len s ubytovaním

 • 20% zľava na wellness služby
 • 10% zľava na stravovacie služby
 • 10% ubytovacie služby

Karta je spoplatnená jednorazovým ročným poplatok 100 €. Nie je to výška kreditu. Zľavy nie je možné kombinovať s inými zľavami.

Karta platí pre max. 4 osoby v jednom čase.

Zľavová karta pre neubytovaných hostí

 • 20% zľava na wellness služby
 • 10% zľava na stravovacie služby

Karta je spoplatnená jednorazovým ročným poplatok 100 €. Nie je to výška kreditu. Zľavy nie je možné kombinovať s inými zľavami.

Karta platí pre max. 4 osoby v jednom čase.

Wellness: Služby sa rezervujú vopred. Aktuálne dostupné termíny a kapacity Vám ponúka náš ONLINE rezervačný systém

Všeobecné podmienky

 • kartu si môžete zakúpiť na wellness recepcii,
 • svojím podpisom v registračnom formulári vyjadrujete svoj súhlas so Všeobecnými podmienkami a pravidlami poskytovania služieb,
 • využívanie služieb na zľavu je obmedzené počtom osôb,
 • v prípade, ak si na kartu vložíte kredit, je potrebné služby touto kartou uhrádzať hneď po ich čerpaní v reštaurácii, Original Restaurant & Wine Bar, Lobby bare a Wellness & Spa;
 • účty, ktoré sú pripísané na hotelovú izbu, nie je z technických dôvodov možné uhradiť touto kartou,
 • zľava sa nevzťahuje na tabak a tabakové výrobky,
 • vstup do GOLD SPA je povolený len pre hostí od 18 rokov, z kapacitných dôvodov si prosím služby zarezervujte vopred,
 • hotel si vyhradzuje právo na zmenu cien poskytovaných služieb,
 • wellness služby a procedúry si, prosím, objednajte vopred online na www.hotelkaskady.sk alebo na 045-530 00 44.

Dôležité upozornenie:

 • Poskytnutím  osobných údajov  súhlasím s ich použitím za účelom registrácie na Klubovú a/ alebo Zľavovú kartu. Hotel & Spa Resort Kaskady bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
 • Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: generalmanager@hotelkaskady.sk
 • Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Hotel & Spa Resort Kaskady
 • Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
 • Doba uchovávania osobných údajov: 1 rok

Práva Poskytovateľa osobných údajov:

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese: generalmanager@hotelkaskady.sk
 • Poskytovateľ má právo požadovať od Hotel & Spa Resort Kaskady prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
 • Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.
© Hotel & Spa Resort Kaskady
No items found.