Vernostný program

Vernostný program

Doprajte luxus vášmu zdraviu v exkluzívnom prostredí Hotel & Spa Resort Kaskady za výhodné ceny.

InformácieBlog
1.3.2023
Kaskady
Vernostný program

Doprajte luxus vášmu zdraviu v exkluzívnom prostredí Hotel & Spa Resort Kaskady za výhodné ceny. Aj pre vás sa stal Hotel & Spa Resort Kaskady životným štýlom a pravidelne využívate služby nášho hotela? Staňte sa držiteľom vernostného profilu.

VERNOSTNÝ PROFIL SILVER
wellness a stravovacie služby s podmienkou ubytovania

wellness služby -20%
ubytovacie a stravovacie služby - 10%

 • Poplatok za registráciu profilu SILVER je 200€. Poplatok nie je kredit.
 • Platnosť registrácie je 24 mesiacov.
 • Registrovaný hosť s vernostným profilom SILVER využíva ubytovacie a stravovacie služby so zľavou 10%, wellness služby so zľavou 20% za podmienky, že je hosť v hoteli ubytovaný.
 • Voucher na "welcome drink" pri príchode.

VERNOSTNÝ PROFIL GOLD
wellness a stravovacie služby s podmienkou ubytovania

wellness služby -20%
ubytovacie a stravovacie služby - 15%

 • Poplatok za registráciu profilu GOLD je 500€. Poplatok nie je kredit.
 • Platnosť registrácie je 24 mesiacov.
 • Registrovaný hosť s vernostným profilom GOLD využíva ubytovacie a stravovacie služby so zľavou 15%, wellness služby so zľavou 20% za podmienky, že je hosť v hoteli ubytovaný.
 • Voucher na "welcome drink" pri príchode.
 • Bezplatný neskorý check out po dohode s hotelom, pokiaľ to aktuálna kapacita dovoľuje.
 • Kontaktná osoba v hoteli - Guest Relations Manager.

Všeobecné zmluvné podmienky vernostného programu s podmienkou ubytovania

 • Pre uplatnenie zľavy je potrebné, aby bola registrácia platná v deň príchodu na hotel a v termíne čerpania služieb. Využívanie služieb so zľavou je určené pre hosťa, ktorý je registrovaný pod profilom vernostného programu SILVER alebo GOLD.
 • Registrovaný hosť si môže uplatniť zľavu na ubytovanie pre max. 3 izby vrátane registrovaného hosťa v jednej rezervácii v rovnakom termíne, pričom súčasťou rezervácie je potrebná aj rezervácia registrovaného hosťa (alebo najbližšieho rodinného príslušníka: manžel, manželka, syn, dcéra) pod profilom vernostného programu SILVER alebo GOLD. Zľava je poskytnutá na všetky účty, ktoré sú počas pobytu pripísané priamo na izbu registrovaného hosťa s vernostným profilom SILVER alebo GOLD v čase pobytu. Zľavy z čerpania wellness a stravovacích služieb, ktoré sú pripísane na ďalšie izby v rámci jednej rezervácie, nie je možné uplatniť.
 • Zľavu nie je možné uplatniť na tabakové výrobky, kozmetické produkty a nákup darčekových poukazov.
 • Zľavy nie je možné kumulovať s inými akciami alebo zvýhodnenými ponukami.
 • V prípade, že hosť nie je v hoteli ubytovaný a želá si využiť vstup do wellness so zľavou, môže byť vo vybraných termínoch, počas víkendov, sviatkov, vysokej obsadenosti hotela, využívanie wellness služieb pre neubytovaných hostí obmedzené. Preto je potrebné wellness služby rezervovať vopred online: www.hotelkaskady.sk. V opačnom prípade hotel negarantuje vstup hosťovi do wellness. ONLINE rezervácia vstupu do wellness je cenovo výhodnejšie. V prípade rezervácie vstupu do wellness bez ONLINE rezervácie vopred, budú hosťovi účtované pultové ceny so zľavou na základe vernostného profilu hosťa SILVER a GOLD.
 • Hosť svojim podpisom v registračnom formulári odsúhlasuje, že bol oboznámený s podmienkami využívania zliav v rámci vernostného programu. Súhlasí so spracovaním osobných údajov, bol oboznámený s ochranou osobných údajov a súhlasí s poskytnutím kontaktných údajov pre marketingové účely a podmienkami využívania služieb v rámci platných Všeobecných zmluvných podmienok hotela.
 • Hotel si vyhradzuje právo na zmenu cien.

Práva poskytovateľa osobných údajov:

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese: generalmanager@hotelkaskady.sk
 • Poskytovateľ má právo požadovať od Hotel & Spa Resort Kaskady prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
 • Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

VONKAJŠÍ BAZÉN OTVORENÝ. TEŠÍME SA NA VÁS.