Zľavová karta pre neubytovaných hostí

Zľavová karta pre neubytovaných hostí

Doprajte luxus vášmu zdraviu v exkluzívnom prostredí Hotel & Spa Resort Kaskady za výhodné ceny aj pre neubytovaných hostí.

InformácieBlog
21.3.2023
Kaskady
Zľavová karta pre neubytovaných hostí

ZĽAVOVÁ KARTA

wellness -20% a stravovacie služby -10%, pre hostí bez ubytovania

 • Ročný poplatok za kartu je 100€. Poplatok nie je kredit.
 • Zľavu si uplatňuje držiteľ karty, držiteľom nemusí byť registrovaná osoba.
 • Zľavu nie je možné uplatniť na tabakové výrobky, kozmetické produkty, vstupenky na podujatia, nákup darčekových poukazov.
 • Zľavu na wellness je možné uplatniť v jednej rezervácii max. pre 4 osoby. Ak za stravovacie služby platí držiteľ zľavovej karty, zľava sa uplatňuje z celého účtu, ktorý platí držiteľ zľavovej karty.
 • Držiteľovi zľavovej karty môže byť poskytnutá zľava na ubytovanie 10%. Podmienkou je platnosť karty v deň čerpania služby.
 • Hosť si môže nabiť kredit na zľavovú kartu v ľubovoľnej výške. Čerpanie služieb z kreditu si vyžaduje preukázanie sa zľavovou kartou, najmä v prípade, ak z kreditu čerpá iná osoba ako registrovaný hosť.
 • Ak už zľavová karta nie je platná a hosť má na karte kredit, môže si služby dočerpať bez možnosti uplatnenia zľavy, alebo predĺžiť kartu o ďalší rok za poplatok 100€.
 • Platnosť karty je 1 rok od registrácie.

PLAVECKÁ PERMANENTKA

1h vstup do bazéna pondelok - piatok do 13:00, mimo víkendu, prázdnin a sviatkov

 • Výška kreditu je 70€ / 7€ x 10 vstupov 1h.
 • Z kreditu sa hosťovi účtuje vstup na 1h bazén vo výške 7€.
 • Na zľavnený vstup nie je možné uplatniť zľavu zo zľavovej karty.
 • Zvýhodnené vstupy s plaveckou permanentkou sú časovo obmedzené od pondelka do piatku od 8:00 do 13:00 (posledný vstup). Cez víkendy, sviatky, prázdniny nie je možné využiť zvýhodnený vstup.

Všeobecné zmluvné podmienky vernostného programu s podmienkou ubytovania:

 • Z kapacitných dôvodov môže byť počas vybraných termínov s vysokou obsadenosťou hotela, víkendov, sviatkov, využívanie wellness služieb obmedzené. Preto je potrebné rezervovať vstupy do wellness vopred ONLINE. V opačnom prípade hotel negarantuje vstup hosťovi do wellness.
 • Zľavy nie je možné kumulovať s akciovými vstupmi.
 • Rezervácia vstupu do wellness prostredníctvom ONLINE je cenovo výhodnejšia. V prípade vstupu do wellness bez ONLINE rezervácie vopred, budú hosťovi účtované pultové ceny. Neplatí pre plaveckú permanentku.
 • Hosť svojim podpisom v registračnom formulári odsúhlasuje, že bol oboznámený s podmienkami vstupu do wellness, súhlasí so spracovaním osobných údajov, bol oboznámený s ochranou osobných údajov, súhlasí s poskytnutím kontaktných údajov pre marketingové účely a podmienkami využívania služieb v rámci platných Všeobecných zmluvných podmienok hotela.

VONKAJŠÍ BAZÉN OTVORENÝ. TEŠÍME SA NA VÁS.